ما متعهد به شرکت های بزرگ و متوسط ​​هستیم. قدم به جلو!
شرکت فناوری حفاظت از محیط زیست Hebei Zhaofeng، Ltd.

مخزن ذخیره آب فوق خالص FRP

  • FRP ultrapure water storage tank

    مخزن ذخیره آب فوق خالص FRP

    مخازن آب FRP نیتروژن مهر و موم شده عموماً در سیستم های آب فوق خالص استفاده می شود. به طور کلی ، هنگامی که مخازن بافر آب باید بعد از بستر مخلوط یا تجهیزات الکترو دیونیزاسیون EDI نصب شوند ، مخازن آب با نیتروژن اغلب به عنوان مخازن بافر در این زمان ترجیح داده می شوند.