ما متعهد به شرکت های بزرگ و متوسط ​​هستیم. قدم به جلو!
شرکت فناوری حفاظت از محیط زیست Hebei Zhaofeng، Ltd.

FRP خط لوله ضد استاتیک

  • FRP Anti-static pipeline

    FRP خط لوله ضد استاتیک

    از آنجا که ممکن است الکتریسیته ساکن در تجهیزات تولید شود ، به منظور از بین بردن پدیده الکتریسیته ساکن در تجهیزات ، دیوار داخلی تجهیزات باید از رساناهای رسانا ساخته شود. بنابراین: هادی ساخته شده از FRP رسانا به عنوان FRP ضد استاتیک تعریف می شود.